Οι διαδρομές θα καθοριστούν μετά την καταχώρισή τους στις 30 Ιουνίου 2018.